Käypä hoito -suositusten päivitysluonnoksia Terveysporttiin

Duodecim Käypä Hoito tiedottaa

Akuuttia munuaisvauriota käsittelevä Käypä hoito -suositusten päivitysluonnos on lausuntokierroksella ja saman aikaisesti Terveysportin käyttäjien tutustuttavana ja arvioitavana. Lausuntoja voi antaa myös Terveysportin kautta (vaatii käyttöoikeuden).

Koronaviruspandemia on tuonut mukanaan tarpeen pidentää merkittävästi Käypä hoito -suosituksille määriteltyä kolmen viikon lausuntoaikaa. Samalla kuitenkin hoitosuositustyöryhmien jäsenet haluavat saada työnsä julkiseksi ilman kohtuuttomia viiveitä. Tämän vuoksi ryhdymme julkaisemaan lausuntokierrokselle lähteneitä suositusluonnoksia Terveysportissa. Suositusluonnoksiin pääsee helpoiten olemassa olevasta Käypä hoito -suosituksesta. Ne löytyvät myös Lääkärin tietokantojen kautta omasta Hoitosuositukset ja hoito-ohjeet -nimisestä tietokannastaan.

Käypä hoito -suosituksiin tulee lähes aina muutoksia lausuntokierroksen pohjalta. Niinpä julkaisemme lausuntokierroksella olevat suositusluonnokset vain pdf-muodossa merkiten ne maininnalla, ettei suosituksia olla vielä hyväksytty. Ne eivät siis vielä tässä vaiheessa ole ”virallisia” voimassa olevia Käypä hoito -suosituksia, eikä työryhmä, Käypä hoito -toimitus tai päätoimittaja vastaa mahdollisista epätarkkuuksista tai virheistä.

Tarjoamme samalla Terveysportin käyttäjille mahdollisuuden antaa oma lausuntonsa suositusluonnoksista. Liitämme luonnoksiin linkin vastaavaan lomakkeeseen, jollaisen olemme lähettäneet niille tahoille, joilta olemme lausuntoa erikseen pyytäneet. Lomakkeen voi täyttää kokonaan tai vain haluamiltaan osin. Emme kuitenkaan tule käsittelemään nimettömiä lausuntoja, joten edellytämme lausunnon antajan ilmoittavan henkilöllisyytensä.

Ensimmäinen Terveysportissa julkaistava suositusluonnos on akuutin munuaisvaurion Käypä hoito -suosituksen päivitys, jonka lausuntoaikaa olemme jatkaneet elokuuhun 2020 saakka. Oletettavasti kevään ja alkukesän aikana mukaan tulee muutama muukin suosituspäivitys. Jos kokemukset osoittautuvat myönteisiksi, harkitsemme käytännön jatkamista sittenkin, kun nykyinen pandemia-aika on ohi.