Kunniajäsenyysesitykset 18.1. mennessä

SKS:n säännöt 3 §.

Yhdistyksen kunniajäseneksi voidaan kutsua kotimaisia tai ulkomaisia kardiologian tai sitä lähellä olevan tieteenhaaran ansioituneita edustajia. Näistä tehtyjen ehdotusten tulee olla perusteltuja ja ne on jätettävä kirjallisesti hallitukselle, joka antaa niistä lausuntonsa kokoukselle, joka kutsuu kunniajäsenet.

Kunniajäsenesityksen tulee olla vähintään kolmen seuran jäsenen allekirjoittama. Kunniajäseneksi kutsuttavan tulisi olla tehnyt suuria ja pysyvästi merkittäviä palveluksia SKS:lle ja/tai hänen tulee olla pitkään toiminut aktiivisesti SKS:n hyväksi. Kunniajäseneksi kutsuttavan tulisi olla eläkkeellä tai juuri työelämästä poisjäämässä. Seuran yhdistyssääntöjen mukaisesti hallitus antaa ehdotuksista lausunnon kokoukselle, joka kutsuu kunniajäsenet. 

Hallitus toivoo mahdolliset kunniajäsenyysesitykset 18.1.2024 mennessä osoitteeseen fcs@fincardio.fi.