Novartis Finland Oy:n nimikkoapuraha Zürichin Heart Housessa järjestettävään Postgraduate course in heart failure (PCHF) -koulutukseen

Suomen Kardiologinen Seura julistaa haettavaksi Novartis Finland Oy:n nimikkoapurahan (5000 €) Zürichin Heart Housessa järjestettävään Postgraduate course in heart failure (PCHF) -koulutukseen.

Suomen Kardiologiselle Seuralle osoitetut vapaamuotoiset hakemukset on toimitettava seuran toimistoon mieluiten sähköpostitse: fcs@fincardio.fi (postitse osoite: Sepänkatu 20, 90100 Oulu) 28.2.2018 mennessä.

Apuraha myönnetään yhtenä tai jaettuna useampana apurahana. Apurahahakemuksessa on oltava liitteenä hyväksymisilmoitus kurssille.

Apurahan saajan tulee laatia ammatillinen, koulutusaihetta käsittelevä katsaus Sydänääneen 3 kk kuluessa opintomatkasta.