Päätoimittajaksi Sydänääneen?

Seuran jäsenlehti Sydänääni teemanumeroineen on tärkeä alan lehti ja haemme nyt kiinnostunutta kardiologikollegaa päätoimittajaksi ed. päätoimittajan kauden päättyessä.

Lyhyet, vapaamuotoiset hakemukset, joista ilmenee yhteys- ja koulutustietojen lisäksi hakijan näkemys lehdestä ja sen kehittämisestä, pyydämme sähköpostitse 5.4.2017 mennessä Kardiologisen Seuran toimistoon: fcs(at)fincardio.fi.

Pesti on nelivuotinen ja lehden teosta maksetaan palkkio. Sydänäänen päätoimittajuus on poikkeuksellinen mahdollisuus nähdä suomalaisen kardiologian kenttää ja kehittää omaa ammattitaitoa. Päätoimittaja osallistuu hallituksen kokouksiin sekä seuran tieteellisiin kokouksiin.

Lehden sisältö on jäsentensä summa - kollegat jakavat arvokasta oppiansa kirjoittamalla artikkeleita ja saavat itse vastinetta toisen artikkelin sisällöstä. Päätoimittaja ohjaa lehden sisältöä ja koostaa teemanumeroita yhdessä aputoimittajien kanssa. Aina on mahdollisuus parantaa, mihin suuntaan sinä kehittäisit lehteä?

Lisätietoja antavat:
nykyinen päätoimittaja Tuomo Nieminen (tuomo.nieminen(at)gmail.com) sekä seuran puheenjohtajisto Antti Hedman, Mikko Pietilä ja Heikki Mäkynen (antti.hedman(at)kuh.fimikko.pietila(at)tyks.fiheikki makynen(at)sydansairaala.fi).
Päätoimittajuus vaihtuu touko-kesäkuussa 2017.