Pentti Halonen palkinto 2018 Olli Anttoselle

Käytännön kardiologin ja kardiologian kehittäjän tunnustuspalkinto

Suomen Kardiologinen Seura (SKS) jakaa joka toinen vuosi Seuran syyskokouksen yhteydessä Suomen kardiologian ”isän”, professori Pentti Halosen mukaan nimetyn tunnustuspalkinnon (8.000 €). Palkinto myönnetään merkittävästä työstä käytännön kardiologina, kardiologian kehittäjänä ja nuorten kardiologien tai kardiologiksi kouluttautuvien opettajana. Palkinnon saajalta ei vaadita akateemisia opinnäytteitä eikä tieteellistä työskentelyä. Sen sijaan edellytetään, että hänen työtään kardiologina leimaavat korkea ammattitaito, ahkeruus auttamisen halu, rehellisyys, ystävällisyys sekä yhteistyökyvykkyys. Lisäksi on suotavaa, että hänet tunnetaan ensisijaisesti taitavana käytännön lääkärinä, joka on merkittävällä tavalla edistänyt kliinisen kardiologian kehitystä uusien ideoiden tai menetelmien kehittäjänä, soveltajana tai opettajana ja hän on sekä potilaiden että kardiologien suuresti arvostama.

Tunnustuspalkinto jaettiin syyskokouksen 3.-5-10.2018 yhteydessä Helsingissä rytmikardiologi, dosentti ja ylilääkäri Olli Anttoselle Lahdesta. 

Perusteluissa palkinnon myöntämisestä palkitulle todetaan mm. seuraavaa: ”Olli Anttonen on poikkeuksellisen arvostettu lääkäri, tutkija ja asiantuntija, jolla on pitkäjänteinen ja merkittävä ura alansa kehittäjänä, klinikan erittäin pidettynä esimiehenä sekä tiedemiehenä, koulutusmateriaalin tuottajana ja käytännön lääkärinä potilaitten parissa. Olli Anttosta voi luonnehtia tunnolliseksi, työhönsä hyvin sitoutuneeksi, yhteistyökykyiseksi, toisia kunnioittavaksi ja mielellään tietojaan muille jakavaksi kollegaksi. Hän osaa selkeissä esityksissään asettua kuulijoiden – asiantuntijat tai maallikot ja potilaat – tietotasolle. Useat nuoret kollegat ovat saaneet nauttia Olli Anttosen ohjauksesta erikoislääkärin ja/tai lääketieteen tohtorin pätevyyttä hankkiessaan”.

Dosentti Olli Anttonen on osallistunut aktiivisesti alueellisten hoitopolkujen suunnitteluun ja toteutukseen. Hän on valtakunnallisestikin antanut merkittävän panoksen rytmikardiologian kehittämiseen. Hänen väitöskirjansa aiheena oli EKG:n lyhyt QT-aika.

Pentti Halonen -palkinnon ovat aiemmin saaneet Markku Kupari Helsingistä (2006), Juhani Airaksinen Turusta (2008), Heikki Huikuri Oulusta (2010), Antti Ylitalo Porista (2012), Jaana Pihkala Helsingistä (2014) sekä Pirjo Mustonen Jyväskylästä (2016).

 

Pentti Halonen (1914–1983) ”Nykyaikaisen suomalaisen kardiologian isä.” Halonen toi Suomeen mm. ensimmäiset sydänkatetrisaatiot. Hän oli ESC:n perustajajäsen ja sen ensimmäisen hallituksen jäsen. Pentti Halonen jäi eläkkeelle HYKS:n ylilääkärin ja sisätautiopin professorin virasta vuonna 1980.