Pentti Halonen tunnustuspalkinto 2022 myönnettiin Juha-Matti Happoselle

Suomen Kardiologinen Seura jakaa joka toinen vuosi Suomen kardiologian isän, professori Pentti Halosen, mukaan nimetyn tunnustuspalkinnon. Palkinto myönnetään merkittävästä työstä käytännön kardiologina, kardiologian kehittäjänä tai nuorten kardiologien tai kardiologiksi kouluttautuvien opettajana. Palkinnon saajalta ei vaadita akateemisia opinnäytteitä eikä tieteellistä työskentelyä. Sen sijaan edellytetään, että hänen työtään kardiologina leimaavat korkea ammattitaito, ahkeruus, auttamisen halu, rehellisyys ja ystävällisyys sekä yhteistyökyvykkyys.

Yhdeksättä kertaa jaettavan tunnustuspalkinnon saaja julkistettiin SKS syyskokouksessa to 6.10.2022 ja tunnustus myönnettiin HUS Uusi Lastensairaalan lastenkardiologian erikoislääkäri, lasten rytmikardiologian vastuulääkäri Juha-Matti Happoselle. Valitsemisvaliokunnan perusteluista poimintoja:

Juha‐Matti Happonen on tehnyt merkittävää ja pitkäjänteistä työtä käytännön lastenkardiologina ja lastenkardiologian kehittäjänä, erityisesti lasten ja nuorten rytmihäiriöiden katetriablaatiohoitojen pioneerina Suomessa sekä lasten ja nuorten tahdistinhoidon innovatiivisena toteuttajana. Hänet tunnetaan ensisijaisesti taitavana käytännön lääkärinä, joka on tuonut Suomeen lasten ja nuorten invasiivisen elektrofysiologian katetriablaatiohoitoineen sekä rytmihäiriö‐ ja vajaatoimintatahdistinhoidon soveltaen hoitomuodot yksilöllisesti myös sydämen rakennevikaa poteville lapsille ja nuorille.

Hänen työtään lastenkardiologina ovat leimanneet erittäin korkea käytännön ammattitaito, uusien hoitomenetelmien omatoiminen opiskelu ja käyttöönotto, potilaiden ja kollegojen auttaminen vaikeissa tilanteissa sekä yhteistyökyky yli erikoisalojen. Hän on toiminut vuosikymmeniä lastenkardiologiksi kouluttautuvien ja lastenkardiologiaan perehtyneiden pediatrien opettajana ja hänen toimintansa lastenkardiologina on niin kollegoiden kuin sydänlasten ja ‐nuorten ja heidän perheidensä korkealle  arvostamaa.

Onnittelumme!