Suomalaisten sydämiä säteilytetään turvallisesti - valvontaraportti säteilyn käytöstä kardiologisissa yksiköissä

Tiedote STUK:

Säteilyturvakeskus (STUK) valvoi tehostetusti kardiologisen säteilyn käytön yksiköitä vuosina 2021 ja 2022. Kaikkiin yksiköihin lähetettiin valvontakysely ja kolmeentoista yksikköön tehtiin tarkastus paikan päällä. Tarkastusten aikana haastateltiin työntekijöitä ja seurattiin säteilyturvallisia työskentelytapoja. Valvonnan tuloksista julkaistu raportti kertoo, että säteilyä osataan käyttää turvallisesti, mutta toisinaan säteilyannoksia voitaisiin vielä pienentää hoidon laadun kärsimättä.

Raportissa todetaan, että kardiologisissa yksiköissä on puutteita erityisesti säteilysuojelun koulutuksen määrissä. Ne täyttivät säteilylainsäädännössä asetetut vaatimukset vain harvoissa yksiköissä. Haasteena yksiköissä pidettiin sopivien koulutusten huonoa saatavuutta ja toisaalta puutteita omassa kirjanpidossa. Puutteita havaittiin myös potilasaltistuksen optimoinnissa. Säännöllistä laiteohjelmaoptimointia ei havaintojen perusteella tehty missään yksikössä ja kirjalliset ohjeet optimointiin oli saatavilla vain pienessä osassa yksiköistä. Puutteista huolimatta potilaiden säteilyaltistukset olivat keskimäärin matalia verrattuna säteilyaltistuksen vertailutasoihin.

Tutustu uutiseen: https://www.stuk.fi/-/suomalaisten-sydamia-sateilytetaan-turvallisesti

Linkki suoraan raporttiin: Säteilyn käyttö kardiologisissa yksiköissä

Yhteyshenkilöt:
Tarkastaja Verneri Ruonala, puh. (09) 759 88 315
Mediapalvelu, Puh: 010 850 4761