Synnynnäisten sydänsairauksien jaos laati osaamistavoitteet keskussairaaloissa lastensydänvastaanottoja pitävien lastenlääkäreiden koulutuksen tueksi

Jokaisessa yliopistosairaalassa toimii lastenkardiologian poliklinikka, jossa lastenkardiologit vastaavat lasten sydänsairauksien diagnosoinnista ja seurannasta. Keskussairaaloissa toimii lastenkardiologiaan perehtyneitä lastenlääkäreitä, jotka tekevät mm. sivuääniselvittelyitä, sekä seuraavat lievempiä sydänvikoja. Keskussairaaloissa käy lisäksi säännöllisesti konsultoivia lastenkardiologeja, jotka vastaavat vaikeimpien sydänvikojen ja rytmihäiriöiden seurannasta.

Keskussairaalan sydänvastaanottoja pitäville lastenlääkäreille ei ole virallista koulutusohjelmaa. Synnynnäisten sydänsairauksien jaos on vuosien ajan järjestänyt paljon lastenlääkäreille suunnattua koulutusta. Koska keskussairaaloista on lähivuosina eläköitymässä useita lastenkardiologiaan perehtyneitä lastenlääkäreitä, jaos laati vuonna 2020 osaamistavoitteet ja lokikirjan keskussairaaloiden lasten sydänvastaanottoja pitävien lastenlääkärien työssä kouluttautumisen tueksi. Osaamistavoitteisiin on koottu teoriapuolen ja kliinisten taitojen kokonaisuudet, jotka keskussairaalan lastensydänvastaanottoja toimivan lastenlääkäreiden tulisi osata. Työskentelyä yliopistosairaalan lastenkardiologisessa yksikössä lastenkardiologin ohjauksessa suositellaan 3-6 kk ajan. Tavoitteena on saada sellaiset kliiniset ja ultraäänitaidot, että pystyy työskentelemään keskussairaalan lastensydänvastaanotolla.

Jaoksen laatima keskussairaalatason lastenkardiologinen osaamiskokonaisuus ei ole virallinen tutkinto eikä lisäkoulutusohjelma vaan työväline järjestelmällisen työssäoppimisen tueksi lastensydänvastaanotolla toimiville lastenlääkäreille. Tämä työssäoppimiskokonaisuus pyritään järjestämään työntekijätarpeen mukaisesti oman keskussairaalan ja ylipistosairaalan yhteistyönä. Tavoitteena on, että jokaisessa keskussairaalassa jatkossakin on lastenkardiologiaan perehtynyt lastenlääkäri.

Keskussairaaloiden lasten sydänvastaanottoja pitävien lastenlääkärien osaamistavoitteisiin ja lokikirjaan pääsee tutustumaan tästä linkistä.