Uudet yhdistyssäännöt hyväksytty

Patentti- ja rekisterihallitukselta on saatu 30.5.2017 hyväksymispäätös yhdistyssäännöille, joissa hallituksen jäsenmäärää on kasvatettu yhdellä. Seuran päivitettyjen sääntöjen 8§ mukaisesti: ”Yhdistyksen hallituksen muodostavat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, edellinen puheenjohtaja, sihteeri, apulaissihteeri, varainhoitaja, ja neljä muuta jäsentä. Varapuheenjohtajasta tulee toimikautensa jälkeen puheenjohtaja. Puheenjohtajasta tulee toimikautensa jälkeen edellinen puheenjohtaja. Apulaissihteeristä tulee toimikautensa jälkeen sihteeri. Puheenjohtajan, varapuheenjohtajan, edellisen puheenjohtajan, sihteerin, apulaissihteerin, neljän muun jäsenen toimikausi on kaksi vuotta. Varainhoitajan toimikausi on neljä vuotta. Neljä hallituksen muuta jäsentä voidaan valita enintään kahdeksi toimikaudeksi samaan tehtävään hallituksessa”.

Vuosikokous 2017 valitsi uuteen hallituspaikkaan kardiologian osastonylilääkäri Tomi Kaukosen Päijät-Hämeen keskussairaalasta.  Tomi Kaukonen on toiminut keväällä hallituksen kutsumana tarkkailijana kokouksissa ja jatkossa siis täysivaltaisena hallituksen jäsenenä - tervetuloa!