Uusi kunniajäsen Mikko Syvänne

Suomen Kardiologisen Seuran 49. sääntömääräisessä vuosikokouksessa kutsuttiin seuran 32. kunniajäseneksi professori Mikko Syvänne. Syvänne on saanut v. 2014 professorin arvonimen ja toimi ennen eläkkeelle jäämistään Suomen Sydänliiton ylilääkärinä.

Seuran sääntöjen mukaisesti "Yhdistyksen kunniajäseneksi voidaan kutsua kotimaisia tai ulkomaisia kardiologian tai sitä lähellä olevan tieteenhaaran ansioituneita edustajia. Näistä tehtyjen ehdotusten tulee olla perusteltuja ja ne on jätettävä kirjallisesti hallitukselle, joka antaa niistä lausuntonsa kokoukselle, joka kutsuu kunniajäsenet". Vuosikokous totesi, että professori Mikko Syvänne on tehnyt merkittäviä palveluksia Suomen Kardiologiselle Seuralle ja toiminut pitkään Seuran hyväksi. Siten hän täyttää hyvin edellytykset tulla kutsutuksi Seuran kunniajäseneksi. 

Onnittelumme uudelle kunniajäsenelle sekä kiitos merkitävästä työstä kardiologian alalla!

Suomen Kardiologisen Seuran hallitus