Vertaisarviointi aloitettu Sydänäänessä

Suomen Kardiologinen Seura on 1.6.2018 aloittanut vertaisarvioinnin käytön valikoiduissa Sydänääni -julkaisun artikkeleissa ja on sitoutunut noudattamaan tunnuksen käytölle asetettuja ehtoja. Vertaisarvioinnin läpikäyneet artikkelit merkittään lehden sisällysluetteloon sekä itse artikkelit vertaisarvioinnin tunnusmerkeillä. Lisää vertaisarvioinnista Tieteellisten seurain valtuuskunnan nettisivuilta: https://www.tsv.fi/fi/palvelut/tunnus. sekä seuran sivuilta tästä linkistä.