Vuosikokous 4.6.2020 - ilmoittaudu 1.6. mennessä

SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VUOSIKOKOUS - KUTSU

Eduskunta on 21.4.2020 hyväksynyt väliaikaisen poikkeamisen yhdistyslakiin Covid-19 epidemian takia ja ko. muutosten myötä seuran hallitus on arvioinut yhdistyksen toiminnalle parhaita menettelyitä kokonaisvaltaisesti ja päättänyt seuraavaa:

Kokoukseen osallistumisen edellytyksenä on ilmoittautuminen linkin kautta viimeistään ma 1.6. klo 16.

Kokousta voi seurata etäyhteydellä, mutta äänioikeutta ei voi käyttää etänä ja kokouksen äänimaailman täyttä kuuluvuutta ei voida taata. Linkki etäyhteyden käyttöön lähetetään ilmoittautumisen jälkeen. Jäsenillä on mahdollisuus halutessaan nimetä valtakirjalla asiamies käyttämään kokouksessa puhe- ja äänioikeutta. Asiamies voi edustaa yhtä tai useampaa jäsentä, mutta äänestyksissä asiamiehen edustamien jäsenten yhteenlaskettu äänimäärä saa olla enintään kymmenesosa kokouksessa edustettujen jäsenten yhteenlasketusta äänimäärästä. Jäseniä pyydetään toimittamaan tarvittava valtakirja seuran toimistoon (fcs@fincardio.fi) sähköpostitse tai tekstiviestin liitteenä numeroon 050 592 1846 viimeistään ma 1.6. klo 16 mennessä. 

Vuosikokouksessa käsitellään sääntömääräiset vuosikokousasiat. Kokouksessa ja tiloissa otetaan huomioon ohjeistusten mukaiset rajoitukset ja turvaohjeet.

Tervetuloa!

Essi Ryödi
puheenjohtaja
Suomen Kardiologinen Seura

 

Yhdistyslain poikkeuslain mukaan kokous olisi mahdollista järjestää 30.9. mennessä, mutta yhdistyksen hallitus katsoi, että vuosikokous tulee järjestää mahdollisimman aikaisessa vaiheessa. Kyseessä on hallituksen vaihtovuosi ja yhdistyslain mukaan hallituksen toimintakauden päätyttyä hallitus voi toimia vain rajoitetusti päätehtävänään hallituksen kokoonpanosta päättävän kokouksen kutsuminen.

Etäyhteydellä osallistuvien jäsenten henkilöllisyyden ja ääntenlaskennan oikeellisuuden tarkistamista ei katsottu voitavan selvittää riittävällä tavalla ja tämän vuoksi yhdistyksen hallitus päätti, että kokoukseen on mahdollista osallistua ainoastaan saapumalla paikanpäälle itse tai nimeämällä valtakirjalla puhe- ja äänioikeutta käyttämään asiamies. SKS hallitus halusi kuitenkin sallia jäsenille kokouksen seuraamisen etäyhteyden kautta.

 

Esityslista ja muu vuosikokousmateriaali sekä ohjeet etäseurantaan ja valtakirja asiamiehen nimittämiseksi seuran nettisivuilta.