Vuosikokous järjestetään 4.6.2020 - eduskunta hyväksynyt väliaikaisen poikkeamisen yhdistyslakiin

Vuosikokous järjestetään 4.6.2020 noudattaen ko. aikana olevia mahdollisia kokoontumisrajoituksia. Eduskunta on 21.4.2020 hyväksynyt väliaikaisen poikkeamisen yhdistyslakiin Covid-19 epidemian takia https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/EduskunnanVastaus/Sivut/EV_37+2020.aspx. Tämä tarkoittaa seuraavia asioita:

  • yhdistyksen sääntömääräisen kokouksen voi pitää 30.9.2020 mennessä, vaikka yhdistyksen säännöissä kokoukselle olisi määritelty varhaisempi ajankohta
  • yhdistyksen hallitus voi päättää, että
    • kokoukseen voi osallistua postitse tai tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen kautta – etäkokous on siis mahdollinen, mutta hallituksen tulee tehdä päätös kokoontumistavasta.
    • kokoukseen osallistumisen edellytyksenä on ilmoittautuminen viimeistään viikkoa ennen kokousta. Tällöin kokouskutsuaika lasketaan viimeisestä ilmoittautumispäivästä.
    • kokouksessa asiamies voi edustaa yhtä tai useampaa jäsentä. Valtuutettu voi siis valtuuttaa toisen valtuutetun käyttämään äänioikeutta kokouksessa. Äänestyksissä asiamiehen edustamien jäsenten tai valtuutettujen yhteenlaskettu äänimäärä saa olla enintään kymmenesosa kokouksessa edustettujen jäsenten tai valtuutettujen yhteenlasketusta äänimäärästä.
  • jos kokouskutsu on lähetetty ennen tämän poikkeuslain voimaantuloa, kokouskutsu tulee lähettää uudelleen edellä mainitut kohdat huomioiden, jotta kokoukseen voidaan soveltaa poikkeuslainsäädäntöä.

Lähetämme kokouskutsun ja tarkemmat ohjeet valmistelujen jälkeen, kuitenkin viimeistään kaksi viikkoa ennen viimeistä ilmoittautumispäivää.

Vuosikokousmateriaali ja tilinpäätös on julkaistu ja nähtävänä jäsensivuilla.