Kohderyhmä ja erikoistumispisteet

Kurssin johtaja

Ylilääkäri, dosentti, kardiologian erikoislääkäri, LT Mika Laine, HUS Sydän- ja keuhkokeskus, PL 340, 00029 HUS. Puh. 050 427 9008, s-posti: mika.laine@hus.fi.

Tavoite ja kohderyhmä

Kokouksen tavoitteena on tarjota ajankohtaista tietoa sydänpotilaan tutkimuksista ja hoidosta niin tieteen kuin kliinisen työnkin näkökulmasta, huomioiden myös muut erikoisalat, joita sydänpotilaiden hoidossa tarvitaan.

Kohderyhmänä ovat sydänpotilaiden hoitoon osallistuvat erikois- ja erikoistuvat lääkärit mm. kardiologian, akuuttilääketieteen, anestesiologian ja tehohoidon, kliinisen fysiologian, lastentautien, sisätautien, sydän- ja rintaelinkirurgian, työterveyshuollon ja yleislääketieteen aloilla. Kokous ei ole avoin muulle terveydenhuollon henkilöstölle.

Erikoistumispisteet ja erityispätevyydet

Kokousta haetaan erikoistumiskoulutuksen teoreettiseksi kurssimuotoiseksi koulutukseksi pääohjelman osalta (ei sisällä teollisuuden järjestämiä tilaisuuksia) seuraaville erikoisaloille: akuuttilääketiede, anestesiologia ja tehohoito, geriatria, kardiologia, kliininen farmakologia ja lääkehoito, kliininen fysiologia ja isotooppilääketiede, kliininen hematologia, kliininen kemia, lastentaudit, nefrologia, neurologia, perinnöllisyyslääketiede, radiologia, sisätaudit/eriytyvä ja runko, sydän- ja rintaelinkirurgia, työterveyshuolto, verisuonikirurgia ja yleislääketiede.

Myös muille erikoistumisaloille, joille ei järjestäjän taholta haeta pisteitä, sekä erikoislääkärien lisäkoulutusohjelmien ja/tai erityispätevyyksien pisteiden saamiseksi, tulee kouluttautuvan anoa pisteitä suoraan ao. alan alueelliselta vastuuhenkilöltä/kouluttajalta.

Sädeturvallisuuskoulutus

Muista anoa mm. tärkeät sädeturvallisuuskoulutuspisteet! Oman yksikön säteilyturvallisuusvastaava päättää aina myönnettävistä ST-koulutuspisteistä. 

Palaute ja todistukset

Suomen Kardiologinen Seura on koulutuksia järjestäessään sitoutunut noudattamaan Pro Medicon (Duodecim) suosituksia sekä sitoutunut täydennyskoulutuksen laadun arviointiin (Duodecimin sähköinen arviointijärjestelmä). Todistuksen saamisen edellytys on palautelomakkeen täyttäminen ja palautelinkki on voimassa 2 viikon ajan lähetyspäivästä alkaen. Linkki lähetetään ilmoittautuessa annettuun sähköpostiosoitteeseen n. 2-3 viikon sisällä kokouksesta ja todistuksen saa tulostettua lomakkeen täyttämisen jälkeen. HUOM, tulee täyttää tietokoneella (ei mobiililaitteella), jotta saat tulostettua todistuksen (ei voi tulostaa toisella käyttökerralla). Erillisellä viestillä toimitetaan väliaikaiset tunnukset luentoesitysten katsomiseksi Suomen Kardiologisen Seuran Internetsivuilta (voimassa 3 kk ajan).