Näyttely ja näytteilleasettajat

Kokouksen näyttelymyynnissä on etuvarausoikeus kokouksen tukijoilla. Tämän jälkeen varausoikeus on seuran kannatusjäsenillä ja heidän jälkeensä muilla kiinnostuneilla yrityksillä. Tukijavaraukset aloitetaan tammikuussa ja kannatusjäsenten näyttelymyynti helmikuun alussa. Muiden yritysten varausmahdollisuus avautunee arvion mukaan helmikuun toisella viikolla.

Kokouksen virallinen kieli on suomi ja kokousmateriaalit ovat saatavissa ainoastaan suomeksi. 

Osallistujille suunnattuja päällekkäisiä (ohjelma, näyttely tai illalliset) tilaisuuksia ei saa järjestää kokouspäivinä ilman seuran hyväksyntää. Erityisesti tämä koskee yrityksiä, jotka eivät toimi kokouksen tukijoina tai näytteilleasettajina.


Force Majeure

Järjestäjällä on oikeus peruuttaa tapahtuma tai siirtää se uuteen ajankohtaan, mikäli tapahtumaa ei voida järjestää sovittuna aikana ylivoimaisesta esteestä johtuen. Ylivoimaisena esteenä pidetään mm. yleisen energiantuotannon keskeytystä, tulipaloa tai muuta vastaavaa tilojen käyttöä estävää tapahtumaa, luonnonmullistusta, maanjäristystä, sotaa, tai kapinaa, pandemiaa tai poikkeustilaa tai muuta syytä, jonka vuoksi tapahtumanosallistujien ja/tai näytteilleasettajien turvallisuus saattaa vaarantua. Järjestäjä ei vastaa viivästyksistä, haitasta ja vahingoista, jotka johtuvat tapahtuman peruuttamisesta tai siirtämisestä toiseen ajankohtaan ylivoimaisen esteen vuoksi.