Ohjelma

Syyskokous järjestetään Pikku-Finlandiassa, Helsingissä, 11.-13.10.2023. Ohjelmaa on mahdollista seurata vain paikan päällä, kokousta ei ole mahdollista seurata etänä ja kokouksesta ei tehdä tallennetta.

Kts. ohjelma tästä

Kts. myös Vasemman kammion strain-kuvantaminen sydänecholla, pienryhmäkoulutus syyskokouksen yhteydessä oheisesta liitteestä.

Ohjelmatarjontaa täydentävät tukijasymposiumit, joiden ohjelmia, edes otsikoita, emme voi julkaista ennen tukijan lupaa. Yrityksien compliance ohjeiden mukaan ohjelmia/otsakkeita ei voida julkaista ennen sopimuksen allekirjoitusta ja ko. prosessi erityisesti suurissa yrityksissä vie kuukausiakin. Ohjelmat on rakennettu ja sisältö tiedossamme, mutta valitettavasti emme siis voi julkaista niitä ennen nimenomaista lupaa yrityksiltä. Sitä mukaa, kun ohjelmat vapautetaan julkaistaviksi, liitämme kutsut Tukijaohjelmat alasivulle. 


Pääotsakkeet syyskokouksessa ovat:

 

Keskiviikko 11.10.2023

Sepelvaltimotautiteema (Yhteistyössä invasiivisen kardiologian jaos, kardiovaskulaarikuvantamisen jaos, nuoret kardiologit jaos, preventiojaos ja synnynnäisten sydänsairauksien jaos):

Sessio 1. Preventio ja kardiovaskulaaritutkimus - ateroskleroosin synty
Sessio 2. Sepelvaltimotaudin diagnostiikka
Sessio 3. Ateroskleroosin hoito
Sessio 4. Revaskularisaatio potilastapauksilla
Sessio 5. Sepelvaltimotautikohtaus
Sessio 6. Epätoivoisia sepelvaltiotautipotilaita - mitä teen, kun revaskularisaatiolla ei ole enää parannettavissa?

 

Torstai 12.10.2023

Sessio 7. Kardiologian akuuttitilanteita tahdistinhoidosta kuvantamiseen (akuuttikardiologian jaos yhteistyössä rytmikardiologian ja kardiovaskulaarikuvantamisen jaosten kanssa)
Sessio 8. Kuvantamisen erikoistilanteet (kardiovaskulaarikuvantamisen jaos)
Sessio 9. Sydänpotilaan digitaaliset palvelut ja hoitopolut hoidon, seurannan ja jatkokuntoutuksen tukena
Sessio 10. Sydänkuvantamisen modernit metodit
Sessio 11. Endokardiitin hoito ESC:n uusien hoitosuositusten valossa (läppäsairauksien jaos)
Sessio 12. Sepelvaltimotauti ja lapsuusiän riskitekijät (synnynnäisten sydänsairauksien jaos)

Perjantai 13.10.2023

Vasemman kammion strain-kuvantaminen sydänecholla, pienryhmäkoulutus

Sessio 13. Sydämen vajaatoiminnan Käypä Hoito -suositus (sydämen vajaatoimintajaos)
Sessio 14. Rytmitoimenpiteisiin liittyvien komplikaatioiden tunnistaminen ja hoito potilastapausten valossa (rytmikardiologian jaos)
Sessio 15. Mitraalivuoto (läppäsairauksien jaos yhteistyössä nuoret kardiologit jaoksen kanssa)
Sessio 16. Ongelmapotilaan antitromboottinen hoitoRYHMÄ TÄYNNÄ


Honka -sali. Vasemman kammion strain-kuvantaminen sydänecholla, pienryhmäkoulutus

puheenjohtaja Minna Kylmälä, HUS Sydän- ja keuhkokeskus

Strain aiheeseen liittyvä ATTR-CM tukijasymposium järjestetään klo 10.30-11 Latva& Oksa -salissa ja suositellaan kurssilaisille osallistumisen harkitsemista ko. symposiumiin.

11.00-11.30              Kevyt lounas tarjolla kurssitilassa.
11.30 - 11.35           Avaussanat.
                                Minna Kylmälä, kardiologian el, HUS Sydän- ja keuhkokeskus
11.35 - 12.10           The essentials of strain imaging.
                                George Sutherland, Professor, St. George's University of London, UK
12.10 - 12.25           Vasemman kammion GLS-mittauksen perusteet.
                                 Vesa Järvinen, dosentti, kliinisen fysiologian ja isotooppilääketieteen el, HUS Diagnostiikkakeskus
12.25 - 12.40           Vasemman kammion GLS-mittauksen perusteet.
                                 Riitta Paakkanen, kardiologian el, HUS Sydän- ja keuhkokeskus
12.40 - 13.10           Tauko ja tukijapuheenvuorot.

13.10 - 14.40           Pienryhmäopetus echo-laitteilla - potilastapausten analysointi.

Pienryhmäopetus: Harjoitellaan speckle tracking -analyysiä echo-laitteiden äärellä.

Pienryhmäopettajat: kliinisen fysiologian el Vesa Järvinen HUS, kardiologian el Minna Kylmälä HUS, lastenkardiologian el Tiina Ojala HUS Uusi Lastensairaala, kardiologian el Riitta Paakkanen HUS, kardiologian el Antti Saraste Tyks ja kardiologian el Suvi Tuohinen HUS.

Kurssin tavoite: Strain -kuvantaminen on sydänechotekniikka, jolla voidaan mitata sydänlihaksen supistumista. Perinteiseen silmämääräiseen arviointiin verrattuna strain -kuvantamisella voidaan herkemmin todeta paikallinen supistumishäiriö ja supistumishäiriön asteesta saadaan tarkka mittausarvo. GLS (Global Longitudinal Strain) mittaa vasemman kammion pitkittäissupistumista, ja GLS on ejektiofraktiota herkempi toteamaan systolisen toimintahäiriön. GLS-arvoa voidaan hyödyntää sydänsairauksien erotusdiagnostiikassa ja potilaiden riskinarvioinnissa. Strain -kuvantaminen on mahdollista useiden valmistajien kardiologisilla sydänecholaitteilla. Kurssin jälkeen osallistujat tietävät, mitä hyötyä Strain -kuvantamisesta on sydänsairauksien diagnostiikassa, ja osaavat käyttää speckle tracking -tekniikkaa itsenäisesti.

Kurssille voi osallistua kaikki sydänechon osaamisen tasosta riippumatta.

Kurssille ei ole anottu erikseen erikoistumispisteitä.

Tukijat: Koulutusta tukevat sopimuspohjaisella koulutustuella Boehringer Ingelheim, GE Healthcare, Pfizer, Philips ja Sanofi.

Osallistujilta tiedustellaan paikkavahvistuksen yhteydessä tehtyjen GLS-analyysien määrä (0 tai > 100), sekä ryhmätoive (GE tai Philips).

Pienryhmäopettajat:
GE: Vesa Järvinen, Minna Kylmälä, Antti Saraste
Philips: Tiina Ojala, Riitta Paakkanen, Suvi Tuohinen