Tukijat

Syyskokousta tukevat koulutuksellisella sopimustuella seuraavat yritykset. Kokouksen tieteellisestä ohjelmasta vastaa Suomen Kardiologinen Seura ja tukijat eivät ole vaikuttaneet kokousohjelman sisältöön, luennoitsijavalintoihin tai muuhun koulutukselliseen materiaaliin.

Suomen Kardiologinen Seura esittää kiitoksensa mainituille yrityksille, jotka ovat osallistuneet kokouksen tukemiseen koulutuksellisella sopimustuella ja näin mahdollistaneet syyskokouksen toteuttamisen. 

Timanttitukija


Platina tukijat

 

 

 

                  

 

 

 

 


Kultatukijat

 

 

 

 

Kts. tukijoiden ohjelmat ohjelmasivulta

Osallistumismaksuun sisältyy ko. päivän tukijasymposiumit tukijoiden asettamien Lääketeollisuus ry:n rajoitusten mukaisesti. Lääkkeen määräämiseen ja tai toimittamiseen oikeutetut henkilöt, kuten lääkärit ja proviisorit, voivat osallistua kaikkiin tukijasymposiumeihin ja taasen mm. hoitajat ainoastaan niihin tukijasymposiumeihin, joihin osallistumista ko. rajoitukset eivät estä. Rajoitus on mainittu ohjelmassa kunkin symposiumin yhteydessä.