Hallituksen täydentäminen ja uusien jäsenten haku

Kiinnostaako vaikuttaminen? - Suomen Kardiologisen Seuran hallituksen täydentäminen ja uusien jäsenten valitseminen

Vuosikokouksessa 2022 valitaan seuralle jälleen uusi hallitus ja sinulla on jäsenenä mahdollisuus vaikuttaa siihen, millainen hallitus yhteisiä asioita hoitaa.

Seuran sääntöjen 8§ mukaisesti: ”Yhdistyksen hallituksen muodostavat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, edellinen puheenjohtaja, sihteeri, apulaissihteeri, varainhoitaja, ja neljä muuta jäsentä. Varapuheenjohtajasta tulee toimikautensa jälkeen puheenjohtaja. Puheenjohtajasta tulee toimikautensa jälkeen edellinen puheenjohtaja. Apulaissihteeristä tulee toimikautensa jälkeen sihteeri. Puheenjohtajan, varapuheenjohtajan, edellisen puheenjohtajan, sihteerin, apulaissihteerin, neljän muun jäsenen toimikausi on kaksi vuotta. Varainhoitajan toimikausi on neljä vuotta. Neljä hallituksen muuta jäsentä voidaan valita enintään kahdeksi toimikaudeksi samaan tehtävään hallituksessa”.

Avoimeksi kaudelle 4/2022-4/2024 tulevat positiot ovat: varapuheenjohtaja, apulaissihteeri sekä neljä muuta jäsentä. Hallituksen kokouksia on n. kahdeksan vuodessa, pääasiassa Helsingissä, ja tehtävän hoito vaatii jonkin verran matkustusta virka-aikana. Lisäksi hallituksen jäsenet edustavat seuraa mm. seuran pääkokouksissa. Hallituksen sisällä on myös kiinnostuksen mukaan tehtäviä esim. nettisivuihin, jaostoimintaan ja tutkimusyhteistyöhön.

Pyydämme jäseniä ilmoittamaan kiinnostuksensa hallitustyöskentelyyn 31.10.2021 mennessä (fcs@fincardio.fi) vapaamuotoisella hakemuksella, jossa pyydämme samalla esittämään, miten hakija kehittäisi seuran toimintaa. Hakemuksessa tulee olla seuraavat tiedot:

  • nimi
  • titteli (koulutuksellinen ja ammatillinen)
  • toimipaikka
  • puhelinnumero 
  • sähköpostiosoite
  • lisäksi tulee ilmoittaa, onko hakijalla kiinnostus kaikkiin avoimiin tehtäviin tai vain tiettyyn positioon

Esim. vaikkakin varapuheenjohtajan pesti on kaksivuotinen, tulee varapuheenjohtajasta sääntöjen mukaisesti myöhemmin puheenjohtaja ja edellinen puheenjohtaja ja position kesto näin kaikkiaan kuusi vuotta. Vastaavasti apulaissihteeristä tulee myöhemmin sihteeri ja hänen hallituskautensa on siten neljä vuotta.

  • Ilmoittautumisajan päätyttyä hallitus valmistelee esityksensä uudeksi hallitukseksi käyttäen hakemuksia pohjana.
  • Hallituksen esityksessä uudeksi hallitukseksi tulee huomioida sydänsairauksien tutkimuksen, opetuksen ja hoidon laaja asiantuntemus hallituksessa sekä maassa toimivien sydänsairauksia hoitavien keskuksien laaja edustus.
  • Vuosikokous valitsee hallituksen sääntöjen 8 § ja 14 §:n mukaisesti; hallituksen ehdotuksen, hallitukselle mahdollisesti tulleiden muiden ilmoittautumisten ja vuosikokouksessa tehtyjen lisäehdotusten perusteella.

Toivomme runsasta kiinnostusta hallitustehtävien hoitoon, edustaen niin sydänsairauksien tutkimuksen, opetuksen ja hoidon laajaa asiantuntemusta kuin maassa toimivien sydäntauteja hoitavien keskuksien laajaa edustusta. Lisätietoja tehtävistä saat toimivan hallituksen jäseniltä, kts. yhteystiedot.

Suomen Kardiologisen Seuran hallitus