Seuran hallituksen jäsenten valitseminen - hae mukaan!

Kiinnostaako vaikuttaminen?

Vuosikokouksessa 2024 valitaan seuralle jälleen uusi hallitus ja sinulla on jäsenenä mahdollisuus vaikuttaa siihen, millainen hallitus yhteisiä asioita hoitaa. Mihin suuntaan haluaisit seuran toimintaa kehitettävän ja mitä työkaluja tai koulutusta tulisi tarjota kollegoille? Hallituksen jäsenenä saat samalla oppia hallinnosta ja pääset vaikuttamaan myös yhteiskunnallisesti ja kansainvälisesti. Hallituksen olisi hyvä edustaa jäsenkuntaansa ja toivoisimmekin edustusta niin eri koulutustasoilta, alueellisesti kattavasti kuin eri ikäryhmiä edustaen ja ilmentäen myös eri urapolkuja niin hallinnollisesta-, kliinisestä kuin tutkimustyöstä ja kardiologian eri osa-alueilta. Ilmoita kiinnostuksesi 31.10.2023 mennessä!

Seuran sääntöjen 8§ mukaisesti: ”Yhdistyksen hallituksen muodostavat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, edellinen puheenjohtaja, sihteeri, apulaissihteeri, varainhoitaja, ja neljä muuta jäsentä. Varapuheenjohtajasta tulee toimikautensa jälkeen puheenjohtaja. Puheenjohtajasta tulee toimikautensa jälkeen edellinen puheenjohtaja. Apulaissihteeristä tulee toimikautensa jälkeen sihteeri. Puheenjohtajan, varapuheenjohtajan, edellisen puheenjohtajan, sihteerin, apulaissihteerin, neljän muun jäsenen toimikausi on kaksi vuotta. Varainhoitajan toimikausi on neljä vuotta. Neljä hallituksen muuta jäsentä voidaan valita enintään kahdeksi toimikaudeksi samaan tehtävään hallituksessa”.

Hallituksen kokouksia on n. kahdeksan vuodessa, pääasiassa Helsingissä tai Teams -kokouksina, ja tehtävän hoito vaatii jonkin verran matkustusta virka-aikana. Lisäksi hallituksen jäsenet edustavat seuraa mm. seuran pääkokouksissa. Hallituksen sisällä on myös kiinnostuksen mukaan tehtäviä esim. sosiaaliseen mediaan liittyen, jaostoimintaan (tärkeä osa koulutusyhteistyötä) ja tutkimusyhteistyöhön.

Kaudella 4/2024-4/2026 ovat kaikki hallituspaikat vaihtumassa. Varapuheenjohtajasta tulee toimikautensa jälkeen puheenjohtaja (Tuomas Kiviniemi Turusta). Puheenjohtajasta tulee toimikautensa jälkeen edellinen puheenjohtaja (Mika Laine Helsingistä). Apulaissihteeristä tulee toimikautensa jälkeen sihteeri (Pekka Porela Turusta). Toivomme siis jäseniä ilmoittamaan kiinnostuksensa seuraaviin paikkoihin: varapuheenjohtaja, apulaissihteeri, varainhoitaja ja jäsen (4 paikkaa).

Pyydämme jäseniä ilmoittamaan kiinnostuksensa hallitustyöskentelyyn 31.10.2023 mennessä (fcs@fincardio.fi) vapaamuotoisella hakemuksella, jossa pyydämme samalla esittämään, miten hakija kehittäisi seuran toimintaa. Hakemuksessa tulee olla seuraavat tiedot:


*nimi, titteli (koulutuksellinen ja ammatillinen)
*toimipaikka
*puhelinnumero ja sähköpostiosoite
*kiinnostus kaikkiin avoimiin tehtäviin tai vain tiettyyn positioon
*kiinnostus työelämässä tai tutkimuksessa, erityistuntemusta tai halu edustaa tiettyä osa-aluetta

Ilmoittautumisajan päätyttyä hallitus valmistelee esityksensä uudeksi hallitukseksi.

Hallituksen esityksessä uudeksi hallitukseksi pyritään huomioimaan sydänsairauksien tutkimuksen, opetuksen ja hoidon laaja asiantuntemus hallituksessa sekä maassa toimivien sydänsairauksia hoitavien keskuksien laaja edustus.

Vuosikokous valitsee hallituksen sääntöjen 8 § ja 14 §:n mukaisesti; hallituksen ehdotuksen, hallitukselle mahdollisesti tulleiden muiden ilmoittautumisten ja vuosikokouksessa tehtyjen lisäehdotusten perusteella.

Toivomme runsasta kiinnostusta hallitustehtävien hoitoon - lisätietoja tehtävistä saat toimivan hallituksen jäseniltä, kts. yhteystiedot. Kysele myös aiemmilta hallituksessa toimineilta kokemuksia hallitustyöstä!

 

Suomen Kardiologisen Seuran hallitus