Suomen Kardiologisen Seuran hallituksen vastine seuran sääntöjä koskevaan muutosesitykseen

Suomen Kardiologinen Seura (SKS) on saanut 28.11.2016 esityksen, jossa halutaan muuttaa Seuran sääntöjen 8 §, joka koskee hallituksen kokoonpanoa. 94 Seuran jäsentä on allekirjoittanut tehdyn esityksen.

Käy tutustumassa SKS:n hallituksen vastineeseen sekä vastaesitykseen ko. muutosesitykseen seuran jäsenille avoimella lausunnot ja kannaotot osiossa.