Erikoislääkärikoulutusuudistus - katso tallenne syyskokouksesta

Kardiologisen Seuran syyskokouksessa 2021 järjestettiin sessio kardiologian erikoisläkärikoulutuksen uudistuksesta. Mikä muuttuu ja millaista on laadukas koulutus. Kts. tallenne, jossa kattavien luentojen lisäksi kysymysosiossa lisätietoa mm. niin erikoistuvan kuin koulutuksesta vastaavan KOVA lääkärin näkökannalta.

Avaussanat: mikä muuttuu?
Juha Sinisalo, professori, HUS Sydän- ja keuhkokeskus


Haku- ja valintamenettely sekä erikoislääkärien koulutustarve.
Johanna Rellman, ayl, koulutuskoordinaattori, TAYS


Koejakso ja sen arviointi.
Leila Niemi-Murola, anestesiologian ja tehohoitolääketieteen dosentti, HYKS Erikoislääkärikoulutuksen valtakunnallinen projektikoordinaattori, vastuualueena osaamisperustaisuus 


Kardiologian KOVA-lääkäri toiminta.
Minna Tahvanainen, kardiologian el, TAYS Sydänsairaala


Laadukas erikoistumiskoulutus erikoistuvan näkökulmasta.
Antti Muuronen, kardiologian el, TAYS Sydänsairaala