Suomen Kardiologinen Seura tukee COVID-19 tutkimusta suunnatulla apurahalla

SARS-CoV-2-virus ja sen aiheuttamaa COVID-19-pandemia on aiheuttanut maailmanlaajuisesti ainutlaatuisia haasteita sydän- ja verisuonitautipotilaille. Lähes puolet sen aiheuttamista kuolemista johtuvat sydän-ja verisuonikomplikaatioista. Pandemian pitkäaikaisvaikutuksista sydän ja verenkiertoelimistöön tarvitaan lisää tietoa myös Suomesta.

Suomen Kardiologinen Seura yhteistyössä AstraZeneca Oy:n, Novartis Finland Oy:n ja Siemens Healthcare Oy:n kanssa haluaa edistää SARS-CoV-2-virukseen ja COVID-19-pandemiaan liittyvää tutkimusta Suomessa. Seura tukee tutkimusta 10000 euron hankeapurahalla. Rahoituksen tavoitteena on tukea sydän ja verisuonitautien tutkimusta, ja projekti voi olla perus- tai kliinistä tutkimusta. Hakijana voi toimia yksittäinen tutkija tai tutkimusryhmä, joka työskentelee suomalaisessa yliopistossa, tutkimusorganisaatiossa tai sairaalassa. Rahoitusta voi käyttää palkkaukseen tai tutkimukseen liittyviin kuluihin.

Haussa arvioidaan suunnitelman pohjautumista hakijan aiempiin hankkeisiin, niiden relevanssia haun teemalle sekä sitä, onko suunnitelma uskottavasti toteutettavissa. Hakuun on liitettävä 1) saatekirje ja tiivistelmä (maksimissaan 500 sanaa), 2) tutkimussuunnitelma (maksimipituus on viisi sivua kirjallisuusviitteineen), 3) rahoituksen käyttösuunnitelma, 4) hakijan CV (maksimissaan 3 sivua) ja 5) hakijan julkaisuluettelo. Hakemuksen viimeinen jättöpäivä on 30.9.2020 klo 16.

Hakemukset lähetetään PDF tiedostoina Suomen Kardiologisen Seuralle (fcs@fincardio.fi). Apurahan saajat julkaistaan Suomen Kardiologisen Seuran eSyyskokouksen yhteydessä 17.-18.11.2020.

Lisätietoja antavat: Suomen Kardiologinen Seura, Tuomas Kiviniemi, kardiologian erikoislääkäri (tuoski@utu.fi), hallituksen jäsen sekä Matti Niemelä, kardiologian erikoislääkäri (matti.niemela@ppshp.fi), hallituksen puheenjohtaja

 

Suomen Kardiologinen Seura
Sepänkatu 20
90100 Oulu
Puh. 050 430 4158
Sähköposti: fcs@fincardio.fi